2022
 • 08/16
  【Farfetch 发发奇CPS】禁止代购、批发等行为!

   亲爱的亿起发网站主:

          大家好!

   

          9月1日开始,代购、批采订单不结算,包括购买频率、大宗订单行为、送货地址集中等情况,具体以商家判断为准。

   

   

   亿起发联盟发展部

  2022-8-16