2019
 • 12/31
  【DHC】年货妆满,放价回家,福袋3折起

   亲爱的亿起发网站主

   
   
  大家好!
   
  活动时间: 12/31 9:00-1/31 9:00
   
  活动内容:年货妆满,放价回家,福袋3折起
   
  一、本月优惠
   
  1)新春福袋
   
  2)单品直降
   
  3)买赠5折起
   
  4)买2赠1
   
  5)第2件半价 
   
  6)组合优惠 
   
  7)特价抢购
   
   
  二、 
   
  单笔订购满388元,赠DHC抗痘柔颜遮瑕膏
   
  单笔订购满688元,赠DHC抗痘柔颜遮瑕膏+DHC恒彩星光4色眼影
   
  单笔订购满988元,赠DHC抗痘柔颜遮瑕膏+DHC恒彩星光4色眼影+DHC晶透臻白粉底霜
   
   
   
   
  亿起发客户运营部
   
  2019-12-31