2020
 • 03/20
  【DHC】浪漫肌遇,陪你等花开,低至3.1折

   亲爱的亿起发网站主

   
   
   
  大家好!
   
  活动时间: 3/20 9:00-4/1 9:00
   
  活动内容:浪漫肌遇,陪你等花开,低至3.1折
   
  一、本月优惠
   
  1)新品上市
   
  2)初春福袋
   
  3)单品直降
   
  4)热卖组合
   
  5)特价抢购 
   
   
  二、 
   
  单笔订购满680元,赠DHC辅酶精萃弹力洁面皂
   
  单笔订购满980元,赠DHC辅酶精萃弹力洁面皂+DHC辅酶精萃活面膜
   
   
   
   
   
  亿起发客户运营部
   
  20120-3-20