2020
 • 08/04
  【DHC】8月会员日,10倍积分狂欢

   亲爱的亿起发网站主

   
   
         大家好!
   
  活动时间: 8/15 9:00-8/21 9:00
   
  活动内容:8月会员日,10倍积分狂欢
  一、本月优惠
  1)820会员日,10倍积分狂欢
  2)超值买赠
  3)单品直降
  4)热卖组合
  5)特价抢购
    
  二、 
  单笔订购满220元,赠DHC白玉柔肤皂
  单笔订购满420元,赠DHC白玉柔肤皂+DHC白金中样3件组
  单笔订购满820元,赠DHC白玉柔肤皂+DHC白金中样3件组+DHC白金多元焕彩面膜
   
   
   
  亿起发客户运营部
   
  2020-8-4