2020
 • 10/10
  【DHC】双节放"价",抢星品5折起

   亲爱的亿起发网站主

   
   
         大家好!
   
  活动时间: 10/1 9:00-10/31 9:00
   
  活动内容:双节放"价",抢星品5折起
  一、本月优惠
  1)新品上市
  2)爆款5折起
  3)超值套组
  4)特价抢购
  5)66折换购
    
  二、 
  单笔订购满300元,赠DHC维生素E软胶囊
  单笔订购满600元,赠DHC维生素E软胶囊+DHC尊贵美容液唇膏
  单笔订购满600元,赠DHC维生素E软胶囊+DHC尊贵美容液唇膏+DHC橄榄卸妆油(清爽型)
   
   
   
  亿起发客户运营部
   
  2020-10-10